Logo Fundusze Europejskie Logo Rzeczpospolita Polska Logo Urząd Marszałkowski Logo Unia Europejska

„E-kajakowo – szansa na rozwój” - dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Opis projektu:

„ E- Kajakowo – szansa na rozwój” to projekt służący przeciwdziałaniu negatywnym skutkom COVID – 19. Polega na wsparciu inwestycyjnym firmy w zakup niezbędnego wyposażenia - sprzętu turystycznego, który posłuży zwiększeniu atrakcyjności i konkurencyjności firmy na rynku turystycznym.

Cele projektu:

Celem projektu „ E- Kajakowo – szansa na rozwój” jest niwelowanie negatywnych skutków epidemii Covid – 19 przez rozwój działalności turystycznej firmy. Rozwój firmy będzie możliwy dzięki inwestycji w zakup specjalistycznego wyposażenia turystycznego potrzebnego do organizacji spływów kajakowych, kolonii, obozów, wycieczek, zielonych szkół. Celem projektu jest także poszerzenie oferty turystycznej firmy o organizację wyjazdów survivalowych, imprez integracyjnych dla firm i grup szkolnych, wyjazdów rodzinnych oraz motywacyjnych.

W ramach projektu zostaną zakupione następujące wyposażenie turystyczne: wiosła, kamizelki asekuracyjne, worki i torby wodoszczelne, beczki wodoszczelne, apteczki wodoszczelne, rzutki ratunkowe, siekiery, namioty, śpiwory, maty samopompujące, camping gazy, wodoszczelne aparaty fotograficzne, grill gazowy, dron, garaż blaszany.

Planowane efekty:

Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększona ilość zorganizowanych przedsięwzięć oraz dotarcie do szerszego grona odbiorców przez rozszerzenie zakresu prowadzonych usług. Do tej pory firma współpracowała ze szkołami z terenu województwa pomorskiego i osobami prywatnymi. Przyszłościowo planujemy również swoją ofertę skierować do ośrodków wychowawczych i klientów biznesowych, prowadząc wyjazdy survivalowe, imprez integracyjne dla firm i grup szkolnych, wyjazdy rodzinne oraz motywacyjne.

Doposażenie firmy w sprzęt będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości świadczonych usług turystycznych. Osiągnięte rezultaty będą miały charakter trwały i będą przekładały się bezpośrednio na realizację założonych celów zadania. Im bardziej atrakcyjna forma wypoczynku i nowoczesny sprzęt, tym więcej zadowolonych klientów korzystających z usług turystycznych, nie tylko kajakowych, ale również z infrastruktury turystycznej istniejącej na terenie województwa pomorskiego.

Dofinansowanie projektu z UE:

Wartość projektu: 88 630,04
Wkład Funduszy Europejskich: 75 335,53
Wkład własny: 13 294,51